ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

วันที่โพสต์: 30 เม.ย. 2013, 3:48:08

ผู้บริหาร คณะครู ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในวันที่ 20 มีนาคม 2556 เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาอยากพบปะผู้ปกครอง มีเรื่องปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียนให้น่าอยู่ น่าดู น่าเรียนต่อไป