โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์ เลือกตั้งประธานสภานักเรียนปีการศึกษา 2558

วันที่โพสต์: 9 ก.ค. 2015, 6:21:31

โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์ ดำเนินการคัดเลือกประธานนักเรียน ในวันที่ 18 มิถุนายน 2558 เพื่อเป้นตังแทนในการปฎิบัติหน้าที่สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธาน คือ เด็กหญิงเขมิกา แป้นนะรินทร์