ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์ หมู่ 5 ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า ชัยภูมิ 36170

โทรศัพท์

เวลาทำการ

044870462

จันทร์-ศุกร์ 08:00-16:30